Over Severens Beveiliging

De betere preventie

 

Severens Beveiliging staat sinds de oprichting in 1980 voor de beste kwaliteit, goede service en meer preventie door het werken met politiehonden. Wat in het begin de opzet was, bewaking met diensthonden, is nog steeds één van de belangrijkste factoren. De honden, die vrijwel allemaal zelf afgericht zijn, zijn in het bezit van de certificaten politiehond en objectbewakingshond. Onze professioneel getrainde combinaties van geleiders met diensthonden worden ingezet ter beveiliging van:

BEURZEN, CALAMITEITEN, BEDRIJVENTERREINEN, OBJECTBEWAKING, SURVEILLANCE EN NOG VELE ANDERE DIENSTEN


Severens Beveiliging is reeds lang gespecialiseerd in bewaking van objecten. Dit in de ruimste zin van het woord, van woonhuis tot fabriek. Ook hier wordt meestal gebruik gemaakt van beveiliger met diensthond.

Als familiebedrijf zijn de lijnen niet allleen kort maar zelfs direct. Het sterke punt van Severens Beveiliging B.V. is al sinds 1980 kwaliteit en geen kwantiteit. In al die jaren is er nog nooit een bedrijf geweest dat zich voor de diensten bedankte. Tevens zijn door het toedoen van Severens Beveiliging B.V. de misdrijven gedaald op o.a. de industrieterreinen Horst en Sevenum. Dit geheel tegen de landelijke trend in.

Bij de diensthonden voor politie, leger en vliegvelden kunnen we, ook in de Verenigde Staten, nauwelijks de vraag aan. U krijgt voor hetzelfde, of zelfs minder geld, minstens 100% meer beveiliging.

Onze dienstverlening

wat wij doen

Alarmopvolging

Keyholding

Winkel surveillance

Mobiele surveillance

Evenementen- beveiliging

Recreatiebeveiliging

Objectbeveiliging

Zorgbeveiliging

Beveiligingsadvies

Brand- en sluitronden

Warehousing

Receptiediensten

Onze visie en missie

maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen SEVERENS Beveiliging B.V.

Voor de Organisatie is een geïntegreerd MVO beleid en Milieumaatregelen in het bestaande Kwaliteitsmanagementsysteem een belangrijk instrument om aan de hoge eisen van de overheden en haar stakeholders te kunnen voldoen. Severens Beveiliging herkent en erkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en de maatschappelijke impact van haar eigen activiteiten.

Severens Beveiliging ziet het belang van duurzaam ondernemen in de 21ste eeuw. De balans tussen PEOPLE (Mens), PLANET (Milieu) en PROFIT (Maatschappij) is van belang om zowel nu als in de toekomst een gezonde organisatie op te bouwen en te behouden.

Onder PEOPLE wordt o.a. het aanname beleid gezet. Anti-discriminatie en het integriteit beleid. Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en/of trainingen. Veiligheid en gezondheid van zowel medewerkers, klanten en de omgeving waar de werkzaamheden uitgevoerd worden. Het eerlijk zaken doen en welke wet- & regelgeving van toepassing is en hoe zorgen we dat dit ook wordt nageleefd.

Onder PLANET kijken we naar de impact die onze organisatie en ons handelen hierop heeft. Welke grondstoffen worden er gebruikt? Welke afvalstoffen hebben we? Energie- en waterverbruik. De uitstoot van CO2  in het gehele proces, dus ook transport van medewerkers (bijv. woon-werkverkeer). Duurzaam inkopen, nadenken over met wie (leveranciers) we zaken doen.

Onder PROFIT kijken we naar hoe de organisatie het doet in de Maatschappij. Transparantie van cijfers. Zijn kosten en omzet inzichtelijk en wordt hierop gestuurd? Hebben we een positieve bijdrage op de Maatschappij door bijvoorbeeld Donaties of door sponsoring van de lokale tennisclub? Of doet de organisatie alleen zaken met lokale leveranciers of is het aanname beleid gericht op mensen die binnen een straal van bijvoorbeeld 30 km wonen.

People


 • Uitgevoerde risico inventarisatie en evaluatie met plan van aanpak dat jaarlijks wordt geëvalueerd.
 • Personeelshandboek incl. integriteitprotocol en Protocol Agressie & geweld
 • Mannen en vrouwen voor gelijke prestaties gelijk belonen.
 • Mogelijkheid tot parttime werken.
 • Werknemers medeverantwoordelijkheid geven om bedrijfsactiviteiten te verbeteren.
 • Streven naar meer samenwerking en integratie op de werkvloer.
 • Veiligheidschecks op de werkvloer. Is de werkplek veilig om te werken?
 • Proberen om aan de professionele ambities van de werknemers tegemoet te komen.
 • Werknemers invloed geven op het indelen van hun werk.
 • Beschikken over een klachtenprocedure en daar iets mee doen.
 • Mogelijkheid tot flexibele arbeidstijden

Planet


 • Het onderhoud van bedrijfsmiddelen verminderen door ze op een goede manier te gebruiken.
 • Maatregelen nemen om de levensduur van producten te verlengen.
 • Maatregelen nemen om het bedrijfsafval te beperken.
 • Het bedrijfsafval meer gescheiden aanleveren dan verplicht is.
 • Regelmatig met leveranciers de samenwerking evalueren.
 • Onderwerp milieu ter sprake laten komen tijdens werkoverleg.
 • Het gebruik van gas, elektriciteit en (auto) brandstof verminderen.

Profit

 • De lokale economie stimuleren, bijvoorbeeld door lokaal in te kopen.
 • Bij voorkeur aannemen van medewerkers uit de regio.
 • Sponsoringen of donaties (o.a. sponsoring onderwijsproject school in Gambia).

De zorg voor MVO zal bij iedere medewerker berusten onder de verantwoordelijkheid van de directie en diegenen die met de leiding op de verschillende afdelingen en/of klanten zijn belast. De bewaking en de voortgang zijn ondergebracht bij Angelique Severens.

Venlo, 20 november 2014

 

Dhr. F. Severens

Directeur

Laatste Nieuws

Volg hier het laatste nieuws

Beveiliging 1

Beveiliging 2

Beveiliging 3

Beveiliging 4

Beveiliging 5

Contact

Stuur een vraag of opmerking naar ons

Adres
Blaktweg 87
5962 NG  Melderslo
 
Telefoon
Kantoor: 077 - 398 33 22
Roald: 06 - 45 03 02 57
Angelique: 06 - 21 43 92 58
Frits: 06 - 40 41 83 04
 
Klacht?

Indien u een klacht heeft, kunt u dit formulier downloaden, invullen en sturen naar Severens Beveiliging.

Leveringsvoorwaarden

Download hier onze leveringsvoorwaarden.